Sakramenty


Sakrament Chrztu
Sakrament Chrztu

Sakramentu chrztu udzielamy w ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 15.00. Dziecko do sakramentu chrztu w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice najpóźniej siedem dni przed datą chrztu.


Dokumenty i informacje potrzebne do zgłoszenia dziecka do sakramentu chrztu


1. Odpis skrócony aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego z miejsca urodzenia- oryginał.
2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dziecka do sakramentu chrztu ( do odebrania w Kancelarii ).
3. Na chrzestnych powinno wybrać się praktykujących katolików, będą to bowiem ludzie zaufania dziecka i całej rodziny. Mają oni w razie potrzeby wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i moralności chrześcijańskiej.
4. Ojcem i matką chrzestną może zostać osoba należąca do Kościoła Rzymskokatolickiego; która przyjął trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i ukończył 16 lat; prowadząca życie zgodne z wiarą i z wymaganiami wspólnoty Kościoła (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach bez ślubu kościelnego);
5. Ojciec lub matka chrzestna, jeśli są z poza naszej parafii, przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii (do której należą, na terenie której mieszkają) stwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności ojca – matki chrzestnej.
6. Rodzice dziecka i chrzestni w czasie Mszy św. chrzcielnej winni przystąpić do Komunii Świętej, dlatego też wcześniej winni odbyć Spowiedź świętą.
7. Data katechezy przechrzcielnej ustalana jest z rodzicami.
8. Rodzice chrzestni, którzy nie mogą uczestniczyć w nauce przed chrztem w naszej parafii, dostarczają zaświadczenie u uczestnictwie w nauce chrzcielnej ze swojej parafii. W sytuacjach wątpliwych i trudnych prosić o rozmowę z księdzem.
9. Aby ochrzcić dziecko rodziców mieszkających w innej parafii wymagana jest zgoda księdza Proboszcza parafii do, której należą rodzice.
10. Rzeczy potrzebne do Sakramentu chrztu:
       -  świeca chrzcielna
       -   biała szata