Kapłani posługujący w parafii


Ks.prob, Edmund Żydek
Ks.prob, Edmund Żydek

Żydek Edmund (1935-1992), budowniczy kościoła i proboszcz

w Radostowicach

 

Urodził się 16 października 1935 w Radzionkowie w rodzinie cieśli górniczego Piotra i Marty z d. Nalewajka. Ojciec zginął tragicznie w kopalni węgla kamiennego. Szkołę podstawową ukończył w Radzionkowie w 1949 roku. Przez dwa następne lata był uczniem Szkoły Zawodowej w Bobrku. Zdobył zawód ślusarza. W latach 1952-1956 przebywał w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach. Do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie zgłosił się w 1956 roku. Uczęszczał na seminarium naukowe z psychologii, gdzie pod kierunkiem ks. Mariana Zielnioka przygotowywał pracę nt. Zmęczenie dziecka, a praca katechetyczna. Święcenia kapłańskie otrzymał w Katowicach w dniu 26 czerwca 1962 z rąk bpa H. Bednorza.

Kuria Diecezjalna w Katowicach powierzyła mu najpierw zastępstwa wakacyjne w Suchej Górze i Radzionkowie. Od 1 września 1962 pracował w parafii MB Królowej Polski w Czechowicach, a następnie w Bielsku, Pierśćcu i Świętochłowicach. Kolejnymi placówkami wikariuszowskimi ks. Żydka były parafie w: Szarleju (1964-1967), Maciejkowicach (1967-1970), Zabrzu Kończycach (1970-1971), Marklowicach (1971-1974), Krzyżkowicach (1974-1975), Tychach-Żwakowie (1975-1978), Szczygłowicach (1978-1980) i Rogowie nad Odrą (1980-1985). W Szarleju ks. Żydek pełnił obowiązki kapelana szpitalnego, w Tychach zajmował się młodzieżą pracującą i udzielał się w kancelarii, w Rogowie zaś otoczył opieką ministrantów i młodzież oazową. W dekanacie gorzyckim prowadził w stanie wojennym duszpasterstwo charytatywne. Organizował okresowe dni skupienia dla pracowników związanych z dobroczynnością.

Ks. Żydek w 1983 roku zdał z oceną bardzo dobrą egzamin proboszczowski, przedstawiając pracę nt. Obowiązków nauczania w świetle Soboru Watykańskiego II. 9 czerwca 1985 został posłany do prowadzenia budowy kościoła w nowo powstającej parafii Imienia Maryi w Radostowicach. W latach 1985-1989 był tam administratorem, a w latach 1989-1992 pozostawał na urzędzie proboszcza. Chorował na serce. Zmarł 19 sierpnia 1992 w Radostowicach. Eksportacja przy udziale bpa G. Bernackiego odbyła się 20 sierpnia o godz. 16.00. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył abp D. Zimoń.