Kapłani pochodzący z parafii


Śp. o. Serafin
Śp. o. Serafin

Śp. O. SERAFIN KLOC


24. X. 1916-6. III. 1973
„Czy żyjemy, czy umieramy własnością Pana jesteśmy”  (św. Paweł)


   0. Serafin Kloc, prowincjał Zakonu 0. 0. Bonifratrów prowincji w Polsce, urodził się w wielodzietnej rodzinie ślą¬skiej w Radostowicach, pow. Pszczyna w dn i u 24. X. 1916 r. Wychowany w duchu pobożności przez swych rodziców, był szczególnie uczulony na cierpienia innych i dlatego postanowił poświęcić się służbie Bogu i cierpiącemu bliźniemu.
   W dniu 10 lipca 1935 r. wstąpił do Zakonu 0. 0. Bonifratrów w Krakowie i po odbyciu nowicjatu złożył śluby wie¬czyste 2 lutego 1943 r. Gorliwie wypełniał swe obowiązki bonifraterskie pracując przy chorych w szpitalu zakonnym w Krakowie przez całą oku¬pację aż do pierwszych lat po wyzwoleniu.
  W latach 1946-1950 studiował w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie, otrzymując w dniu 21 maja 1950 r. święcenia kapłańskie. Zaraz po tym Prowincjał Zakonu wysłał go do Warszawy, aby tam zajął się odbudową zniszczonego kościoła i konwentu warszawskiego oraz przywró¬ceniem bonifraterskiej placówki, którą przymusowo zlikwidowały władze carskie po powstaniu styczniowym w r. 1864 jako odwet za patriotyczną postawę zakonników.

   0. Serafin Kloc zabrał się z niesłychaną energią i poświęceniem do odbudowy. Już 15 września 1951 r. odprawił na gruzach kościoła pierwszą Mszę Św., a wkrótce przy pomocy braci zakonnych i swej rodziny zaczął wznosić do góry mury kościoła.

  W 1969 r. ks. Prymas Kardynał Wyszyński erygował nową parafię św. Jana Bożego, mianując jej proboszczem 0. Serafina.

  W dniu 28 grudnia 1971 r. na kapitule prowincjalnej został wybrany prowincjałem w Polsce.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 9 marca w kościele 0. 0. Bonifratrów.Po Mszy św. trumnę ze zwłokami śp. Zmarłego przewieziono na cmentarz na Powązkach.

Śp. ks. F. Hanusek
Śp. ks. F. Hanusek

 

Śp. Ks. Feliks Hanusek

 

Życiorys

 

Urodził się 24 marca 1934 w Radostowicach jako jeden z czworga dzieci Ludwika i Pauliny z d. Otręba. Ochrzczony został 2 kwietnia 1934 w kościele Wszystkich Świętych Pszczynie. Sakramentu bierzmowania udzielił mu bp Stanisław Adamski w 1946. Podczas okupacji rozpoczął naukę w niemieckiej szkole podstawowej w Radostowicach. W 1945, również w Radostowicach, rozpoczął naukę w polskiej Szkole Podstawowej, którą ukończył w 1949. Następnie kontynuował edukację w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Pszczynie, które ukończył egzaminem dojrzałości w 1953. We wrześniu tego roku, otrzymawszy nakaz pracy, został zatrudniony w charakterze wychowawcy w internacie oraz nauczyciela wychowania fizycznego w szkole zawodowej w Dąbrowie Górniczej. W 1954 zgłosił się do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia diakonatu otrzymał 20 grudnia 1958 w Krakowie a święceń prezbiteratu udzielił mu bp Herbert Bednorz 21 czerwca 1959 w katowickiej katedrze.
Po wakacyjnym zastępstwie w parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie podjął posługę wikariusza parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim (do 1962), Świętego Wawrzyńca w Kochanowicach (do 1964), Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich, gdzie pełnił również posługę duszpasterza akademickiego (do 1970), Świętej Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach (do 1971).
W sierpniu 1971 został mianowany wikariuszem ekonomem, a następnie w październiku tego roku proboszczem parafii Bożego Ciała w Zabrzu – Kończycach. We wrześniu 1980 został mianowany wikariuszem ekonomem, a w październiku tego roku proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce. Pełnił funkcję wicedziekana oraz dziekana ówczesnego dekanatu leszczyńskiego. W 1995 wybrany został na dziekana nowo ustanowionego dekanatu dębieńskiego. Z dniem 29 lipca 2000 przeniesiony został na emeryturę. Zamieszkał w rodzinnym domu w Radostowicach. Od stycznia do grudnia 2015 mieszkał w Domu Świętego Józefa w Katowicach, po czym zamieszkał ponownie w Radostowicach.
Zmarł 19 kwietnia 2016 w Radostowicach. Pochowany został na cmentarzu parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce.

+ ks.Władysław Wala
+ ks.Władysław Wala

Śp. Ks. kan. Władysław Wala - kanonik - R.M.

 

Emerytowany proboszcz Parafii Świętego Marcina w Ochabach - Diecezja Bielsko-Żywiecka.

Ur. 23.04.1933 r.  w Radostowicach.
Święcenia prezbiteratu przyjął 25.06.1956 r. w Katowicach.

Od września 1999 r. pomagał w posłudze duszpasterskiej w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach.

Zmarł 22. 10. 2019 Spocznie na cmentarzu parafialnym w Ochabach.